Účtovníctvo Bratislava

Vedením účtovníctva v Bratislave sa zaoberá niekoľko tisíc subjektov či poskytovateľov. Náš príbeh začal pred 15-timi rokmi keď sa naša konateľka začala venovať tejto oblasti.

Neskôr sa pôsobnosť našich rodinných firiem rozšírila aj o iné oblasti, ktoré sú pre našich klientov zaujímavé, medzi tie najzaujímavejšie patrí obchodné právo – advokácia, či poskytovanie komplexnej ochrany duševného vlastníctva – ochranné známky, patenty či autorské práva.

Kancelária účtovníctvo Bratislava

Naša kancelária sídli na Račianskej ulici 72 v administratívnej budove Finančného riaditeľstva, na prízemí sa nachádza známa Dominos Pizza.

Našou špecializáciou je vedenie účtovníctva, spracovanie mzdovej agendy, komunikácia s úradmi a poradenstvo v oblastiach účtovných a ekonomických. V prípade otázok daňového a právneho poradenstva, tieto služby zabezpečuje naša rodinná firma, ktorá má na to oprávnenie v zmysle príslušných zákonov.

Pre našich účtovných klientov poskytujeme aj poradenstvo a založenie s.r.o. či iných právnych foriem podnikania, tieto služby zabezpečujeme v spolupráci s rodinnou firmou, ktorá má na túto činnosť oprávnenie v zmysle príslušných zákonov.

Chceme, aby bolo vo veciach poriadok a to zabezpečíme aj pre Vás, keď budete mať vedené účtovníctvo v Bratislave v našej kancelárii.