Účtovníctvo a dane

Vedenie účtovníctva dodávateľsky znamená, že zabezpečíme kompletnú účtovnú agendu vrátane spracovania a podania daňového priznania a ostatných výkazov a komunikácie s úradmi (účtovníctvo a dane). Nebudeme Vás zaťažovať názvami účtovných kníh a výkazov. Jednodocho v dohodnutom paušále spracujeme účtovníctvo a vyriešime potenciálne úskalia. Rozsah služieb vždy závisí od Vašich očakávaní. Pre nás podstatné, že to má byť jednoduché a bez zbytočných starostí. Na úvod si dohodneme, čo od spolupráce očakávate a asi si budeme doručovať účtovné doklady. Zároveň potrebujeme vedieť ako často potrebujete jednotlivé reporty, aby ste priebežne vedeli v akom stave sú Vaše firemné financie. Vedenie účtovníctva nie je len o zaevidovaní faktúr, bločkov a iných dokladov, je to aj o:

 1. vždy aktuálnom prehľade o financiách na účtoch a zisku,
 2. sledovaní nákladov,
 3. poriadku v dokladoch,
 4. dodržaní termínov,
 5. poradenstve a optimalizácii daní (účtovníctvo a dane),
 6. osobnom vzťahu a dôvere.

Poradenstvo a vyriešenie Vašich očakávaní v tejto oblasti je prvoradou pridanou hodnotou správneho účtovníka a pre nás je to alfou a omegou vzájomného diskrétneho vzťahu. Účtovník nie je len “mechanicný robot, čo nahodí doklady do softvéru a nakoniec to celé dovrzá”. Je to ten, čo má priebežný prehľad o firemných peniazoch a veci za Vás vyrieši a dotiahne dokonca. Ste na správnej adrese.

Vedenie účtovníctva

 • Online vedenie účtovníctvo v súlade s zákonnými zmenami od 01.01.2022
 • Vedenie podvojného účtovníctva pre platcov a neplatcov DPH
 • Účtovníctvo neziskových organizácií a občianskych združení
 • Registrácie právnických osôb a živnostenského podnikania (s.r.o., a.s., družstvo, živnosť)
 • MOSS, OSS
 • Evidencia skladu
 • Cestovné príkazy
 • Kniha jázd
 • Účtovníctvo a dane
 • Vedenie jednoduchého účtovníctva pre platcov a neplatcov DPH

Daňové priznania

 • Daňové priznania pre daň z pridanej hodnoty, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz
 • Daň z príjmov právnických osôb (s.r.o., akciové spoločnosti, neziskové organizácie a občianske združenia, družstvá – účtovníctvo a dane)
 • Daň z príjmov fyzických osôb (samostatne zárobkovo činná osoba, príjmy z prenájmu, iné príjmy, príjmy z kapitálového majetku, príjmy zo závislej činnosti)
 • Daň z nehnuteľnosti
 • Daň z motorových vozidiel
 • Vyúčtovanie dane z príjmov fyzických osôb

Založenie a rozbeh novej firmy

 • Registrácie nových platcov DPH
 • Spustenie fakturačného systému pre klienta
 • Spustenie eshopu a prepojenie na fakturačný systém a účtovníctvo

Komunikácia s úradmi

 • Elektronická komunikácia s daňovým úradom
 • Komunikácia so Sociálnou poisťovňou a zdravotnými poisťovňami
 • Výkazy pre štatistický úrad
 • Súhrnný výkaz
 • Intrastat
 • Prístup do e-schránky na slovensko.sk

Špeciálne podľa požiadavky

 • Zahraničné zúčtovacie vzťahy klienta
 • Zúčtovacie vzťahy v rámci skupiny závislých subjektov
 • Osobný status klienta napr. konateľ s.r.o. ako zamestnanec alebo živnostník alebo …
 • Priebežná optimalizácia daňového základu (v zmysle aktuálne platnej legislatívy)