Cenník účtovníctvo Bratislava

 

Vybrať si správny spôsob stanovenia ceny nie je jednoduché (cenník účtovníctvo Bratislava). Väčšina klientov má rada paušál a vyúčtovanie podľa reality (aby ste neplatili viac, ako ste spotrebovali), ak objektívne narastie alebo klesne obrat Vašej firmy z objektívnych príčin, čím sa mení náročnosť našej práce. Cenu za naše služby odvíjame od počtu zápisov v účtovnom denníku podľa automatickej evidencie KROS Omega. Mesačné vedenie účtovníctva je u nás od € 70 / mesiac. Účtovná položka stojí od € 0,60 / ks. Mzdy vedieme za € 15 / osoba.

Cenník účtovníctva

Dvojstranový prehľadný cenník služieb pre s. r. o., ktoré potrebujú viesť účtovníctvo na mesačnej báze, ale aj fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie 1x ročne. Pre odhad mesačnej ceny nám napíšte email na [email protected] alebo volajte na 0902/909350 – Litvák.

Paušál vedenie účtovníctva obsahuje:

 

 • Kompletné vedenie účtovníctva so všetkými súvisiacimi prácami,
 • doručenie emailom, osobne alebo kuriérom,
 • 24/7 podpora telefonicky a emailom,
 • vedenie účtovných kníh,
 • spracovanie daňového priznania pre DPH, KV a SV v cene paušálu,
 • elektronické podanie daňového priznania,
 • poradenstvo v oblasti Vašich účtovných dokladov emailom alebo telefonicky,
 • PDF verzia účtovných kníh a výkazov,
 • report o stave firemných financií.

K cene za mesačné vedenie účtovníctva treba pripočítať cenu za ročnú účtovnú závierku.

V prípade daňovej kontroly je súčasťou našich služieb aj príprava dokladov pre daňovú kontrolu za obdobie, ktoré účtujeme a zastupovanie klienta na kontrole na základe plnej moci.

V čom sme naozaj dobrí:

 

 • Sledovanie výsledkov hospodárenia a konzultácia k legálnym možnostiam optimalizácie vždy keď o to klient požiada,
 • online prístup do účtovníctva prostredníctvom zabezpečenej zóny,
 • online konzultácie cez vlastný zabezpečený komunikačný server na technológii JITSY,
 • poradenstvo k jednotlivým obchodným operáciám z pohľadu účtovníctva a vplyvu na dane a hľadanie menej rizikových foriem finančných transferov,
 • riešenie problematiky prepojených firiem a ich vzájomných transakcií,
 • spolupráca s firemným právnikom, ktorý dokáže klientovi pomôcť nastaviť zmluvné vzťahy správnym spôsobom,
 • riešenie otázok súvisiacich so štatútom majiteľa firmy, konateľa, autora, alebo iného spôsobu výplaty prostriedkov z s. r. o.,
 • spracovanie podkladov pre banku v prípade žiadosti o úver a hľadanie legálnej možnosti úpravy súvahových účtov z pohľadu banky,
 • pravidelný informačný servis o novinkách v oblasti miezd, daní a účtovníctva.

Balík Mzdy

 

Mať zamestnancov je veľká zodpovednosť. Zbavte sa aspoň tej za papierovanie.

Komplexné spracovanie mzdovej agendy obsahuje nasledujúce služby:

 • Výpočet mzdy, prevodné príkazy na úhradu mzdy, dane a odvodov,
 • výkazy a hlásenia pre daňový úrad, sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne,
 • sociálny fond a stravné lístky,
 • nástup a výstup zamestnanca (prihláška/odhláška zamestnanca do zdravotnej a Sociálnej poisťovne)
 • vzory pracovnej zmluvy,zmluvy o výkone funkcie konateľa a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
 • evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, ročné zúčtovanie preddavkov zamestnanca, zápočet rokov,
 • príprava podkladov na kontrolu Sociálnej alebo zdravotnej poisťovne, zastupovanie na kontrole.