Vzor potvrdenia zamestnávateľa od 03.03.2021 na cestu do práce

Vzor potvrdenia zamestnávateľa od 03.03.2021 na cestu do práce

Vzor potvrdenia zamestnávateľa od 03.03.2021 na cestu do práce

 

Od stredy 03.03.2021 máme všetci čučať doma, alebo nosiť niečo takéto – viď VZOR tu >>

Noste to nie len ako zamestnanci, ale vypíšte to aj pre seba ako konateľa! Aj konateľ je z pohľadu firmy pre výkon uvedených funkcií niečo ako zamestnanec. Ak ste konateľ, prosím priložte aj výtlačok internetového www.orsr.sk pre Vašu firmu.

Samozrejme že policajt uvedené môže chcieť preveriť, ale dôležitejšie je mať papier, ako nemať nič.

Dôležité:
– kontakt na nadriadeného
– miesto výkonu práce – kde je office
– dôvod prečo je home office nemožný
– čas od do, kedy smiete ísť do práce
– ak ste konateľ vytlačte si aj internetový orsr.sk

Pre všetky prípady ale platí – máte byť doma a nikde inde. Právne upozornenie: nič nie je garantované.

VZOR potvrdenia: TU >>

Gatrolístky verzus hotovosť od 01. marca 2021

Gatrolístky verzus hotovosť od 01. marca 2021

Gastrolístky alebo hotovosť na účet po 01.03.2021

 

od 01.03.2021 platí prechodné ustanovenie zákonníka práce, v ktorom zamestnávateľ môže umožniť voľbu hotovosti namiesto gastrolístkov zamestnancom, ak predtým mal uzatvorenú zmluvu o kúpe gastrolístkov.

Prechodné obdobie do 31.12.2021 platí pre firmy, ktoré gastrolístky poskytovali doteraz. Firmy, ktoré začnú zamestnávať až teraz už prechodné obdobie nemajú.

 

Čo robiť:

1. Prioritne máte zamestnancom kúpiť obed na faktúru (alebo mať vlastnú jedáleň)

2. Ak ste bod 1 nesplnili, potom musíte pred začatím mesiaca kúpiť gastráče na daný mesiac a tieto vopred poskytnúť zamestnancovi a mať podpísaný preberací protokol s dátumom najneskôr prvý pracovný deň mesiaca

3. od 01.03.2021 si zamestnanec môže zvoliť namiesto gastráčov hotovosť alebo peniaze na účet – tak isto gastrolítky ich musí mať pred začatím mesiaca, alebo najneskôr v prvý pracovný deň mesiaca (dátum pripísania prostriedkov na účet zamestnanca)

4. Zamestnanec nemusí do 31.12.2021 dostať možnosť voľby, ak predtým mal gastráče – prechodné obdobie – pozor toto si treba naštudovať, neurobili to ľahké.

5. Ak si zamestnanec zvolí peniaze na účet dostáva tú istú sumu, ako zamestnanci s gastrolístkami, ale dobrovoľný príspevok zamestnávateľa nad rámec zákona, ktorý bol pomerne obľúbený – sa počíta ako nepeňažný príjem zamestnanca – strhnú sa z toho odvody (celkovo to je pre zamestnávateľa drahšie – NEOPLATÍ SA TO).

 

Ako sa rozhodnúť:

 • miňte gastrolístky
 • kľudne prejdite na hotovosť/peniaze na účet od obdobia po ktorom miniete gastrolístky
 • treba to vždy poskytnúť pred začatím mesiaca
 • zlomový mesiac, ktorý budú dominuté gastrolístky a hotovosť – vyplaťte v hotovosti (alebo ak prevodom tak už na začiatku tohto mesiaca – nie spätne)
 • zrušte všetky zamestnanecké benefity z titulu dodatočných príspevkov nad rámec zákonného príspevku okrem príspevku zo sociálneho fondu, ktorý je možné ponechať bez negatívnych finančných dopadov

 

Otázky a odpovede:

Môže časť zamestnancov zostať na gastrolítkoch a časť na hotovosti? Áno – je to právo voľby zamestnancov, ale do 31.12.2021 je pri firmách, ktoré mali doteraz gastráče možnosť pokračovať v gastrolístkoch bez práva voľby.

 

Ako často sa môže voľba meniť? Po 12-tich mesiacoch.

 

Čo sa stane ak gastrolístky (hotovosť alebo peniaze na účet) poskytujete spätne? Daňovo uznateľná časť nákladov (účet 527) sa v daňovom priznaní určí ako pripočítateľná položka – po slovensky toto Vám nezníži základ dane ako daňovo uznateľný výdaj. Kontroly to striktne vyhadzujú a je to vec, ktorú už majú v základnom zozname vecí, ktoré pri kontrole na daň z príjmu riešia.

 

Je možné staršie nedoplatky na gastrolístkoch poskytnúť po 01.03.2021 na účet? Nie. Sú nepeňažný príjem, platia sa z toho odvody na strane zamestnanca aj zamestnávateľa.

 

Ruší sa príspevok zo sociálneho fondu na gastrolístky? Nie, ten zostáva. Ruší sa len zvýhodnenie nad rámec zákonnej sumy + sociálneho fondu a to len pre tých, čo prejdú na hotovosť. Gastráče zostali zvýhodnené, ktovie prečo…

 

Majú nárok na gastráče alebo hotovosť zamestnanci na home office? Áno majú nárok, v tomto sa nič nemení.

 

Ako sa oznamuje zmena zamestnávateľovi?

Písomne. Nie je na to štandardný formulár (zatiaľ len dočasné riešenie). Softvérová podpora pribudne do mesiaca. Poslanci nemyslia nato, že zákony treba zaviesť do praxe.

 

Konateľ a gastráče bez pracovnej zmluvy:

Zákonník práce zaviedol možnosť poskytovať gastrolístky konateľovi firmy, ak firma má aj iných zamestnancov. Táto novinka od 01.03.2021 má ešte jedno úskalie. Na zavedenie do praxi doporučujeme čakať na stanovisko MF SR, či to bude alebo nebude nepeňažný príjem konateľa – z ktorého sa platia odvody a eviduje 1 mzda (výplatná páska) tak ako to bolo doteraz.

Keď k tomu bude oficiálne stanoviska a budú jasné VŠETKY dôsledky, budeme Vás informovať. Dovtedy to nemôžeme spracovať inak, ako platilo dodnes – nepeňažný príjem, z ktorého sa platia odvody. Za neschopnosť štátu prijímať komplexné a jednoznačné zákony a normy nemôžeme.

 

Bude sa vo veci gastrolístky verzus hotovosť niečo postupne ešte meniť?

Pravdepodobne áno, zákon nebol prijatý obvyklým postupom, nebol riešený komplexne. Prax môže ukázať aj to, že niektoré veci sa budú upravovať usmerneniami počas života.

 

Ak nechcete problémy, doporučujeme pár mesiacov počkať a ísť na istotu – ešte istý čas pokračovať v gastráčoch a naplánovať zlom napríklad na polovicu roka od 01.07.2021 – ale to je len osobné doporučenie.

 

Dodanie a nájom nehnuteľnosti určenej na bývanie v roku 2020 platiteľom DPH

Dodanie a nájom nehnuteľnosti určenej na bývanie v roku 2020 platiteľom DPH

Bytové priestory, apartmány a nehnuteľnosti určené na bývanie

Príjmy z prenájmu nehnuteľností sú predmetom dane z príjmu a sú oslobodené z pohľadu DPH, avšak vstupujú do limitu pre povinnú registráciu k DPH prekročením sumy 49790 eur za ktorýchkoľvek 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

V praxi tak môžu nastať dve situácie, ktoré osobám alebo firmám skomlikujú život:

 • fyzická osoba neplatiteľ DPH prenajíma viac nehnuteľností, ale okrem prenájmu dosahuje príjmy aj z inej ekonomickej činnosti (napríklad ako autor či umelec) a presiahne 49 790 eur za ktorýchkoľvek 12 po sebe nasledujúcich mesiacov – je povinná sa registrovať ako platiteľ DPH, viesť evideniu DPH, podávať daňové priznania DPH, ale nikdy možne nebude môcť využiť benefity odpočtu DPH
 • firma alebo fyzická osoba podniakteľ, ktorá je platiteľom DPH a dodáva tovaty a služby v štandardnom režime DPH okrem tohto poskytuje oslobodený nájom – a z tohto titulu vznikne firme koeficient DPH, kvoli ktorému si nebude môcť odpočítať celú DPH tak ako doteraz

Predaj bytového priestoru alebo nehnuteľnosti určenej na predaj je od DPH oslobodený za určitých podmienok.

Nové nehnuteľnosti do 5 rokov od kolaudácie alebo uvedenia do používania prípade od zásadnej rekonštrukcie presahujúcej 40% ich účtovnej hodnoty aj po 5-tich rokoch od kolaudácie či uvedení do používania sú predmetom DPH – predaj novostavieb aleho zásadne zrekonštruovaných nehnuteľností na bývanie je predmetom DPH vždy – má zaťažiť developerov a predajcov nehnuteľnosti.

Staršie nehnuteľnosti určené na bývanie, ktoré neboli zásadnejšie zrekonštruované sú od DPH oslobodené. Pri ich predaji je potrebné vrátiť pomernú časť DPH, ak bola predtým odpočítané v poslednom mesiaci roka, v ktorom došlo k predaju nehnuteľnosti.

Aby to bolo zložitejšie, tak predaj oslobodených nehnuteľností, ktoré neboli evidované ako tovar na predaj vo firme, ale sa použili na podnikanie, tieto nevstúpia do koeficientu DPH, a ak sa jednalo o nehnuteľnosti, ktoré sa kúpili a predali ako tovar, a súčasne sú staršie a oslobodené od DPH, tak tieto to koeficientu vstúpia.

Ono celá táto story ohľadne nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností a prípadne ich výstavba nie je určená pre smrteľníkov, ale len pre tých, čo nešetria na účtovníkoch, daňových poradcoch a právnikoch. Väčšina ľudí si myslí, že však-to-len postavím alebo prenajmem. V skutočnosti je to ostro sledovaná oblasť zo strany daňových úradov a obsahuje kopu daňových výnimiek a stačí zmeniť jedno slovo alebo vymyslieť jeden kus papiera naviac a už to má daňové dopady.

Tieto faktúry musíš zaplatiť do konca roka!

Tieto faktúry musíš zaplatiť do konca roka!


Ak chcete mať niektoré faktúry v daňovo uznateľných výdajoch roka 2020, musia byť uhradené do konca roka 2020. V minulosti to platilo pre živnostníkov (kde sa sleduje úhrada), ale už pár rokov  to platí aj pre firmy (právnické osoby). Samozrejme sa každý rok dopĺňajú nové a nové výnimky, aby to bolo pre podnikateľov „jednoduchšie“.

Ak tieto vybrané druhy faktúr uhradíte až po novom roku, tak sa prejavia v účtovníctve roku 2020 a v daňovom priznaní 2021.

Existencia tejto výnimky sa podnikateľom nepáči a komplikuje im život, ale nič sa s tým nedá robiť. Medzi účtovníctvom a daňovým priznaním je rozdiel a niektoré položky sa v daňovom priznaní nahrávajú až po dokončení účtovnej závierky a jej schválení zo strany konateľa.

To znamená, že v priebežných výsledkoch hospodárenia od účtovníkov sa nezobrazia a zmenia výšku dane „na poslednú chvíľu“.

Zhrnutie: tieto vybrané druhy faktúr zvýšia alebo znížia daňovú povinnosť nahor a nadol podľa toho, či ste v roku 2020 uhradili faktúru z 2019 alebo v roku 2021 uhradíte faktúru z 2020. Ako sa hovorí: No neber to!

Ako sa brániť voči tomu, aby sa Vám zmenil výsledok hospodárenia na poslednú chvíľu? Skontrolujte vystavenie a úhradu faktúr od týchto subjektov ešte pred Vianocami, lebo faktúry do decembra sa vystavujú do polovice januára, ale vtedy ich už budete mať uznateľné až v ďalšom roku. Ideálne je osloviť uvedených partnerov, či neevidujú neuhradeného faktúry voči Vám a či Vám nevedia FA do tohto roka vystaviť ešte v tomto roku. Urobiť to nemusíte, lebo daňová kontrola to nepovažuje za problém, nakoľko zákon to takto určil a teda posuny medzi rokmi sú normálne a akceptovateľné.

Najbežnejšie sú faktúry, ktoré sú daňovo uznateľné v roku úhrady sú od týchto subjektov:

 • účtovník
 • právnik a iné právne služby
 • poradenské služby široko definované a to aj vtedy ak sú nazvané inak (NACE 69.1, 69.2, 70.1, 70.22)
 • štúdie rôzneho druhu a služby, ktoré majú charakter štúdií a to aj vtedy ak sú nazvané inak
 • nájomné priestorov
 • energie viažuce sa k nájmu priestorov účtované priamo prenajímateľom (nie osobitne energetickou firmou)
 • iné druhy prenájmu široko definované a to aj vtedy ak sú nazvané inak
 • prieskum trhu – pozor takto postavená faktúra je riziková ako taká (DÚ spravidla neuzná)
 • sprostredkovanie predaja – pozor dôsledne sa sleduje poskytnutie a dôkazy o poskytnutí (DÚ uzná len ak musí)
 • sankčné úroky – nie bežné úroky
 • zmluvné pokuty – prísne posudzované (nie pokuta za správny delikt prekročenia rýchlosti)
 • poplatky z omeškania
 • licenčné poplatky – pasívne autorské odmeny za použitie diel a priemyselných práv (dôsledne skúmané)
 • služby uhradené do daňových rajov a nespolupracujúcich štátov z pohľadu výmeny daňových informácií (dôsledne skúmané)
 • sponzorské – zmluva o sponzorstve v športe (odôvodnená – rizikové)
 • reklama od občianskeho združenia (odôvodnená – rizikové)
 • daň z poistenia zaplatená poistníkom zahraničnej poisťovni (to je ten, ktorý si vec poisťuje u zahraničnej poisťovne)

Ak sa v roku 2020 vyhotovuje faktúra na služby dodané v roku 2021 a tieto sa uhradia ešte v roku 2020 – nie je takáto služba v 2020 ani účtovne ani daňovo výdavkom, ale uznáva sa v roku 2021 – a to z titulu uplatnenia základného princípu podvojného účtovníctva a to priznania nákladu a výnosu do roka, do ktorého reálne patria.

Ak zamestnanec zmení zdravotnú poisťovňu musíte to nahlásiť

Zmena zdravotnej poisťovne predstavuje pre zamestnávateľa povinnosť oznámiť to účtovníkovi. Ten nie je ani pátrač ani telepat a potrebuje túto informáciu dostať od konateľa. A samozrejme tomu to má nahlásiť zamestnanec.

Povedzme si aká je realita. Zistiť to musí konateľ a často musí pátrať. Ak sa zamestnanca spýtate, či menil zdravotnú poisťovňu. Tak sa dozviete, že … hmmm.

Čo si neurobíš sám, to nemáš. Šup ho sem to overiť na základe rodného čísla: https://www.portaludzs.sk/web/eportal/

Ako správne doručovať doklady účtovníkovi

Ktoré doklady od Vás účtovník potrebuje na mesačnej báze?

 • dochádzku ku mzdám
 • skeny dovoleniek, PN a priepustiek k lekárovi
 • bankové výpisy PDF, XML
 • denné závierky z eKasa
 • mesačné závierky VRP
 • príjmové doklady k úhrade faktúr v hotovosti alebo s eKasa/VRP ak sa hradila Vami vystavená faktúra
 • podklady od spoločnosti spracovávajúcej platby platobnou kartou
 • faktúry vystavené klientom
 • faktúry od dodávateľov
 • bločky
 • interné doklady ako poistné predpisy, cestovné náhrady a iné
 • faktúry od Google, Facebook a iné ktoré sťahujete zo zóny pre klienta alebo Vám chodia na email

Rolujúce zmluvy treba prihlásiť od 01.01.2018 nanovo

Rolujúce zmluvy treba prihlásiť od 01.01.2018 nanovo

Prihlásenie zamestnanca

Každý zmluvný vzťah so zamestnancom je potrebné vopred nahlásiť na Sociálnu poisťovňu. Ak máte rolujúce dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o brigádnickej práci študentov, je potrebné tieto zmluvné vzťahy vopred nahlásiť na Sociálnu poisťovňu.

Rovnako musíte novú zmluvu nahlásiť, ak uzatvárate novú pracovnú zmluvu na dobu určitú.

Po prihlásení je potrebné pôvodné zmluvy odhlásiť.

S účinnosťou od 01.01.2018 sa mení posudzovanie o sekundy neskoro nahlásených zmluvných vzťahov z pohľadu pokúť za neledálne zamestnávanie mierne v prospech zamesnávateľov. Ak však dostanete kontrolu z inšpektorátu práce, dodatočne nahlásené osoby už v tejto výnimke nebudú.

Aj preto je vhodné naďalej prihlasovať zamestnancov vopred, alebo okamžite.

Viac informácií na našom blogu: https://podnikatelskyklub.sk/prihlasenie-zamestnancov-od-01-01-2018/

Reklamné predmety ako daňový výdavok a DPH

Reklamný predmet a dane

Reklamný predmet a dane

Blíži sa koniec roka a firmy často kupujú reklamné predmety pre obchodných partnerov. Za akých podmienok sú daňovo uznanými výdavkami?

 

Reklamný predmet je daňovo uznaným výdavkom iba do 17 eur na kus

Reklamný predmet je daňovým výdavkom, iba ak jeden kus predmetu nepresiahne hodnotu 17,00 eur spolu sa 1 kus reklamného predmetu.
Jednou zo základných podmienok, je aby ste tieto reklamné predmety odovzdali za účelom reprezentácie firmy bez protihodnoty tzn. bezplatne.

Reklamný predmet a DPH

Ak samozrejme ste platiteľom DPH (podľa par. 4 zákona o DPH tzn. plnohodnotným platiteľom DPH), tak sa jedná o sumu 17,00 eur bez DPH na 1 kus reklamného predmetu. A máte nárok na odpočet DPH aj keď sa jedná o reklamný predmet. A to za podmienky, že tento reklamný predmet je súčasne daňovo uznateľným výdavkom, tzn. splníte limit za 1 kus predmetu.

Akú chybu môžete urobiť?

 
Pozor na dve základné chyby:
1/ Prvou a najčastejšou chybou je zakúpenie predmetu, ktorého hodnota za 1 kus vrátane darčekového balenia a dopravy presiahne hodnotu 17,00 eur bez DPH za 1 kus a domnievate sa, že prvých 17,00 eur je daňových a iba rozdiel je nedaňový. 
V tomto je Finančná správa a zákon o dani z príjmov striktná. Ak hodnota predmetu presiahne limit 17,00 eur bez DPH za 1 kus predmetu, potom je celý náklad nedaňový. V takom prípade strácate súčasne aj schopnosť odpočtu DPH.
2/ Druhou chybou je zakúpenie tzv. reklamných alebo darčekových poukážok s cieľom obdarovať obchodného partnera a uplatnením si ich do daňových výdavkov. Nákup týchto cenín je v plnom rozsahu nedaňovým výdavkom a nie je súčasne možné z nich odpočítať ani DPH.

Ako preukázať použitie reklamného predmetu?

Ako pri každom inom výdavku, pokiaľ konateľ chce, aby bol zaúčtovaný ako daňový výdavok, nesie dôkazné bremeno, že bol použitý pre zabezpečenie zdaniteľných príjmov. To znamená, že ho použil pre podnikateľskú činnosť, ktorú bude fakturovať, a z ktorej bude platiť dane – daň z pridanej hodnoty a daň z príjmu (prípadne iné druhy daní).
Vtedy je možné reklamný predmet uplatniť do daňových výdavkov.
V prvom rade je dôležité, aby počet nakúpených reklamných predmetov korešpondoval s počtom klientov (môže byť nižší, nemusíte obdarovať každého klienta). V prípade daňovej kontroly vo firme, ktorá ma iba jedného klienta a nakúpi väčší počet reklamných predmetov je samozrejme rozumné vedieť zdôvodniť, komu boli reklamné predmety odovzdané.
Rovnako je otázne, či firma, ktorá v danom roku nemala vystavené žiadne faktúry alebo príjmy cez registračnú pokladnicu, je oprávnená nárokovať v daňových výdavkoch reklamné predmety. Samozrejme sú rôzne situácie napr. v oblasti stavebníctva, keď sa z dôvodu špecificky postavenej zmluvy o dielo môže očakávať vystavenie faktúry za rozpracovanú etapu stavby až v nasledujúcom roku, ale tieto situácie sú s účtovníctva firmy priamo čitateľné a daňová kontrola ich spravidla po čase vidí a vie jednoducho odkontrolovať (príde na kontrolu v čase keď faktúra už vystavená bude).

Už si platil odvody zo živnosti?

Už si platil odvody?

Už si platil odvody?

Každý živnostník, ktorý mal príjem 4944 eur a viac, platí od júla 2015 odvody. A dosť veľké. Ako sa im dá vyhnúť?

Áno, odvodom zo živnosti sa dá legálne vyhnúť a to tak, že si spočítate, koľko plánujete zarobiť, aké máte skutočné náklady a aké „iné“ a výjde výsledok, z ktorého platíte daň.

 

Odvody zo živnosti + dane = celkové zaťaženie štátu.

 

Túto veličinu Vám porovnáme s tým, koľko by ste platili v jednoosobovej s.r.o. s toľko zatracovanou daňovou licenciou a výjde…

… väčšine živnostníkov výjde, že sa živnosť vlastne neoplatí.

 

Okrem toho zistíte, že:

 • náklady, ktoré ste mali v živnosti vyrobené sú oveľa priestrelnejšie ako tie, ktoré podchytíte v s.r.o. (toto je individuálne, ale môže to byť tak)
 • ak prejdete na s.r.o. prestanete porušovať nelegálne zamestnávatenie cez živnosti s hrozbou sankcií
 • prestanete ručiť celým svojim majetkom a majetkom Vášho partnera a rodiny, ak je na Vás napísaný
 • a v konečnom dôsledku možno zaplatíte legálne menej na celkovom daňovo-odvodovom zaťažení

 

Prečo sa živnostníci obávajú prejsť na s.r.o.:

 • nechcú robiť papiere priebežne (mesačne alebo kvartálne) – väčšina jednoosobových s.r.o. si robí účtovníctvo raz ročne, ale strácajú tým na obhájiteľnosti mnohých nákladov – našich klientov motivujeme robiť účtovníctvo priebežne kvôli daňovej obhájiteľnosti a ich vlastnému komfortu
 • 5 minút mesačne a dobrý pociť, že to máte za sebou a presne viete koľko zarábate a aká bude daň, je oveľa menej času ako 2 dni na konci roka, stres a behačky za dokladmi, ktoré treba opraviť alebo sa stratili
 • nemajú 5000 eur na základné imanie na 5 dní do banky (ruku na srdce, toto je riešiteľné, alebo sa dá kúpiť hotová s.r.o., kde tento problém odpadá) – navyše od 01.01.2016 nebude povinné skladať základné imanie v banke a dá sa vyriešiť papierovo po starom
 • je to niečo nové

 

Pravdou je opak:

 • prechodom na s.r.o. a pravidelnou mesačnou uzávierkou získate jednak prehľad a bude Vás to celkovo stát menej času a nervov ako to riešiť jeden krát ročne pred termínom
 • predstavte si, že 15. januára 2016 zahlásite známym, že učtovníctvo máte už hotové (no asi im oči z jamok vypadnú…)
 • základné imanie potrebujete na 5 dní a to vie dnes zohnať takmer každý potom ho vyberiete a môžete použiť (vrátiť tomu, kto Vám obeživo požičal)
 • budete platiť nízke odvody ako samozamestnaný konateľ s pravideľnou odmenou 50 eur brutto mesačne (odvody len za 25 eur mesačne a to Vám z toho v ročnom zúčtovaní 7 eur ešte vrátia)
 • s.r.o. vyzerá serióznejšie a budete môcť spať, lebo kontrola nelegálneho zamestnávania cez živnosti sa Vás netýka

 

Všetko je to o počtoch, napíšte nám na [email protected] a bezplatne Vám to spočítame (0902909350).