Na stránke www.pomahajmeludom.sk sú zverejnené nové príspevky pre zatvorené prevádzky, alebo živnostníkov a osoby, ktoré prišli o príjem v dôsledku opatrení Vlády a Regionálnehp úradu verejného zdravotníctva. Viac Vám prezradí Váš účtovník.