Gastrolístky alebo hotovosť na účet po 01.03.2021

 

od 01.03.2021 platí prechodné ustanovenie zákonníka práce, v ktorom zamestnávateľ môže umožniť voľbu hotovosti namiesto gastrolístkov zamestnancom, ak predtým mal uzatvorenú zmluvu o kúpe gastrolístkov.

Prechodné obdobie do 31.12.2021 platí pre firmy, ktoré gastrolístky poskytovali doteraz. Firmy, ktoré začnú zamestnávať až teraz už prechodné obdobie nemajú.

 

Čo robiť:

1. Prioritne máte zamestnancom kúpiť obed na faktúru (alebo mať vlastnú jedáleň)

2. Ak ste bod 1 nesplnili, potom musíte pred začatím mesiaca kúpiť gastráče na daný mesiac a tieto vopred poskytnúť zamestnancovi a mať podpísaný preberací protokol s dátumom najneskôr prvý pracovný deň mesiaca

3. od 01.03.2021 si zamestnanec môže zvoliť namiesto gastráčov hotovosť alebo peniaze na účet – tak isto gastrolítky ich musí mať pred začatím mesiaca, alebo najneskôr v prvý pracovný deň mesiaca (dátum pripísania prostriedkov na účet zamestnanca)

4. Zamestnanec nemusí do 31.12.2021 dostať možnosť voľby, ak predtým mal gastráče – prechodné obdobie – pozor toto si treba naštudovať, neurobili to ľahké.

5. Ak si zamestnanec zvolí peniaze na účet dostáva tú istú sumu, ako zamestnanci s gastrolístkami, ale dobrovoľný príspevok zamestnávateľa nad rámec zákona, ktorý bol pomerne obľúbený – sa počíta ako nepeňažný príjem zamestnanca – strhnú sa z toho odvody (celkovo to je pre zamestnávateľa drahšie – NEOPLATÍ SA TO).

 

Ako sa rozhodnúť:

  • miňte gastrolístky
  • kľudne prejdite na hotovosť/peniaze na účet od obdobia po ktorom miniete gastrolístky
  • treba to vždy poskytnúť pred začatím mesiaca
  • zlomový mesiac, ktorý budú dominuté gastrolístky a hotovosť – vyplaťte v hotovosti (alebo ak prevodom tak už na začiatku tohto mesiaca – nie spätne)
  • zrušte všetky zamestnanecké benefity z titulu dodatočných príspevkov nad rámec zákonného príspevku okrem príspevku zo sociálneho fondu, ktorý je možné ponechať bez negatívnych finančných dopadov

 

Otázky a odpovede:

Môže časť zamestnancov zostať na gastrolítkoch a časť na hotovosti? Áno – je to právo voľby zamestnancov, ale do 31.12.2021 je pri firmách, ktoré mali doteraz gastráče možnosť pokračovať v gastrolístkoch bez práva voľby.

 

Ako často sa môže voľba meniť? Po 12-tich mesiacoch.

 

Čo sa stane ak gastrolístky (hotovosť alebo peniaze na účet) poskytujete spätne? Daňovo uznateľná časť nákladov (účet 527) sa v daňovom priznaní určí ako pripočítateľná položka – po slovensky toto Vám nezníži základ dane ako daňovo uznateľný výdaj. Kontroly to striktne vyhadzujú a je to vec, ktorú už majú v základnom zozname vecí, ktoré pri kontrole na daň z príjmu riešia.

 

Je možné staršie nedoplatky na gastrolístkoch poskytnúť po 01.03.2021 na účet? Nie. Sú nepeňažný príjem, platia sa z toho odvody na strane zamestnanca aj zamestnávateľa.

 

Ruší sa príspevok zo sociálneho fondu na gastrolístky? Nie, ten zostáva. Ruší sa len zvýhodnenie nad rámec zákonnej sumy + sociálneho fondu a to len pre tých, čo prejdú na hotovosť. Gastráče zostali zvýhodnené, ktovie prečo…

 

Majú nárok na gastráče alebo hotovosť zamestnanci na home office? Áno majú nárok, v tomto sa nič nemení.

 

Ako sa oznamuje zmena zamestnávateľovi?

Písomne. Nie je na to štandardný formulár (zatiaľ len dočasné riešenie). Softvérová podpora pribudne do mesiaca. Poslanci nemyslia nato, že zákony treba zaviesť do praxe.

 

Konateľ a gastráče bez pracovnej zmluvy:

Zákonník práce zaviedol možnosť poskytovať gastrolístky konateľovi firmy, ak firma má aj iných zamestnancov. Táto novinka od 01.03.2021 má ešte jedno úskalie. Na zavedenie do praxi doporučujeme čakať na stanovisko MF SR, či to bude alebo nebude nepeňažný príjem konateľa – z ktorého sa platia odvody a eviduje 1 mzda (výplatná páska) tak ako to bolo doteraz.

Keď k tomu bude oficiálne stanoviska a budú jasné VŠETKY dôsledky, budeme Vás informovať. Dovtedy to nemôžeme spracovať inak, ako platilo dodnes – nepeňažný príjem, z ktorého sa platia odvody. Za neschopnosť štátu prijímať komplexné a jednoznačné zákony a normy nemôžeme.

 

Bude sa vo veci gastrolístky verzus hotovosť niečo postupne ešte meniť?

Pravdepodobne áno, zákon nebol prijatý obvyklým postupom, nebol riešený komplexne. Prax môže ukázať aj to, že niektoré veci sa budú upravovať usmerneniami počas života.

 

Ak nechcete problémy, doporučujeme pár mesiacov počkať a ísť na istotu – ešte istý čas pokračovať v gastráčoch a naplánovať zlom napríklad na polovicu roka od 01.07.2021 – ale to je len osobné doporučenie.