Daňovníci, ktorí mali príjmy zo zahraničia si mohli odložiť podanie daňového priznania za rok 2014 maximálne do 30.09.2015. Rovnako bol odložený termín splatnosti dane z príjmu za uplynulé zdaňovacie obdobie. Prišiel čas na odložené daňové priznania.

Aj tento termín je už za dvermi a preto je potrebné pozbierať posledné sily a podať daňové priznanie a účtovnú závierku za minulý rok a zaplatiť daň.

Dôležité je podať daňové priznanie a účtovnú závierku správne. Platcovia DPH musia obe podať elektronicky, ostatní daňovníci si spôsob podania môžu zvoliť.

V rovnakom termíne je potrebné rozhodnúť o schválení účtovnej závierky. Tú bolo podľa zákona treba predložiť velnému zhromaždeniu do 30.06. a do 30.09. ju schváliť a oznámiť správcovi dane na predpísanom formulári schválenie účtovnej závierky.

Ak daňovník účtovnú závierku podal na daňový úrad a oznámil termín schválenia, daňový úrad uloží účtovnú závierku a informáciu o termíne jej schválenia do registra účtovných závierok.

Tú si každý môže neskôr dohladať na internetovej adrese http://www.registeruz.sk/

Odloženie podania daňového priznania má v tomto prípade len vplyv nato, že v rovnakom termíne ako predložíte účtovnú závierku správcovi dane ju musíte mať schválenú a toto schválenie predpísaným spôsobom oznámiť daňovému úradu.